съвсем не

съвсем не
словосъч. - никак, ни най-малко, по никакъв начин, нищо подобно, хич

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • съвсем — нар. напълно, изцяло, всецяло, основно, из корен, съвършено, досущ, подробно, детайлно, буквално, дословно, докрай, еднакво, дибидюс нар. като цяло нар. изключително нар. навсякъде, открай докрай нар. окончателно нар. кра …   Български синонимен речник

  • съвсем пиян — словосъч. закъсал, задлъжнял до уши, потънал в дългове …   Български синонимен речник

  • не съвсем честен — словосъч. несериозен, безотговорен, съмнителен …   Български синонимен речник

  • многосуетний —   съвсем празен; безполезен …   Църковнославянски речник

  • Bulgarian language — Not to be confused with Bulgar language. Bulgarian Български език Bălgarski ezik Spoken in Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Ukraine, Moldova, Romania, Albania, Kosovo, Repub …   Wikipedia

  • Jabberwocky — es un poema sin sentido escrito por el británico Lewis Carroll, quien lo incluyó en su obra Alicia a través del espejo en 1872. Jabberwocky es generalmente considerado como uno de los mejores poemas sin sentido escritos en idioma inglés. Muchas… …   Wikipedia Español

  • абсолютно — прил. безусловно, съвършено, неограничено, решително нар. напълно, всецяло, съвсем, направо, досущ …   Български синонимен речник

  • безотговорен — прил. неотговорен, безнаказан, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен прил. безпричинен, неоправдан, произволен прил. изменчив, непостоянен, капризен …   Български синонимен речник

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • вече — нар. напълно, съвсем, дошло е време, време е нар. най после, чак сега …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”